Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.

Dit zijn de ‘kennislessen’ van de Noord/Zuidlijn

Naast het opleveren van een werkend metrosysteem, kreeg Metro en Tram nog een opdracht: leg de opgedane kennis van het project vast voor de stad. Theo Heida gaf de afgelopen vijf jaar handen en voeten aan deze, zo bleek, taaie klus. Hij deelt zijn lessen over hoe kennismanagement werkt in een groot project, en ook hoe het niet werkt.

Wat hebben wij geleerd van de Noord/Zuidlijn?

Het is onvermijdelijk; 22 juli komt dichterbij en daarmee de oplevering van de Noord/Zuidlijn. Naast het opleveren van een werkend metrosysteem, kreeg de projectorganisatie nog een opdracht: leg opgedane kennis over de bouw van de Noord/Zuidlijn vast voor de stad. De afdeling kennismanagement van Metro en Tram heeft daar de afgelopen 5 jaar op verschillende […]

Noord/Zuidlijn krijgt spiegel voorgehouden

Er zijn verschillende partijen betrokken bij de lancering van de Noord/Zuidlijn: de projectorganisatie zelf, Metro en Tram als beheerder, GVB als exploitant en de Vervoerregio Amsterdam als concessieverlener. Samen hebben zij eind vorig jaar een team van experts gevraagd om te kijken hoe het project Noord/Zuidlijn ervoor staat. De onderzoekers adviseren de partijen om de startdatum van de exploitatie op 22 juli 2018 nu niet te (her)bevestigen en om eind maart opnieuw de stand van zaken in het project te bepalen en op basis daarvan 22 juli 2018 te (her)bevestigen. We vroegen aan Hoite Detmar (project Noord/Zuidlijn), Erik Bouma (Metro en Tram), Alexandra van Huffelen (GVB) en Nico van Paridon (Vervoerregio Amsterdam) hoe zij tegen de conclusies aankijken en hoe we ervoor staan.

Haven Stad-serious game geeft extra energie

Binnen Metro en Tram werken het Projecten Centrum (PC) en Eigendom en Beheer (E&B) samen aan het opzetten, aansturen en uitvoeren van projecten voor Amsterdamse OV-infrastructuur. Om de samenwerking extra energie in te blazen werd op 25 januari een interactieve sessie georganiseerd. Zo’n 25 medewerkers van beiden teams gingen op deze middag aan de slag […]

Oefenen overdracht levert leerpunten op

Nog even en dan vindt de officiële overdracht van de Noord/Zuidlijn naar Eigendom en Beheer plaats. Zijn we er op 11 januari 2018 klaar voor, is de papierwinkel op orde en weet iedereen wat ie moet doen als dat niet zo is? Die vragen stonden centraal tijdens een tussentijdse evaluatie van de overdracht van VVCS, onderdeel van de nieuwe metrohalte Centraal Station. Theo Heida van kennismanagement, facilitator van de evaluatie, blikt terug en vooruit.

Busstation Noord: goed afgrond, binnen budget en tijd

De evaluatie van de aanbesteding en contractering van busstation Noord bevestigt wat betrokkenen als wisten: het project werd onder flinke tijdsdruk, goed afgerond. Oud-projectleiders Daan Seesing (Metro en Tram) en Huibert van der Ven (aannemer) vertellen.

‘Ontzorgen’ als gemeentetaak: 15 jaar overleg met omwonenden en ondernemers Rokin

Eerder vertelden vier andere betrokkenen al over hun ervaringen met 15 jaar overleg tussen gemeente, bewoners en ondernemers rondom station Rokin. Ook Boukje Witten, acht jaar projectbegeleider vanuit Metro en Tram, deelt haar ervaringen en lessen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat hun ideeën en inbreng, onze plannen beter gemaakt hebben’.

Bewoners- en Ondernemersoverleg Rokin opgeheven; een terugblik

Vanaf de start uitvoering van de Noord/Zuidlijn was er een maandelijks moment waarop de bewoners, ondernemers, het stadsdeel en de projectorganisatie bij elkaar kwamen in de Begeleidingscommissie Uitvoering (BCU). Na 15 jaar is de commissie opgeheven. Vier direct betrokkenen kijken terug en delen ervaringen en geleerde lessen.

Symposium Zuidasdok: Alleen doen is geen optie

Alleen doen is geen optie; de titel van het symposium vat in vijf woorden de samenwerkingsfilosofie van projectorganisatie Zuidasdok in Amsterdam samen. Mooie woorden die beklijven, maar wat betekenen ze in de praktijk? En kunnen anderen iets van die aanpak leren? Die en vele andere vragen passeerden de revue op het goed bezochte symposium dat Neerlands diep afgelopen 26 juni samen met Zuidasdok organiseerde.

Uitkomst vervolgstudies uitbreiding Amsterdams metronet

Naar aanleiding van de raadsbehandeling van de uitkomst van de metroverkenningen in december 2015, zijn er vervolgstudies gedaan. Dit om andere varianten te onderzoeken, maar ook te kijken naar de omhoog gestelde groeicijfers van Amsterdam, kosten en andere ontwikkelingen. We praten met Onno van het Groenewoud van de gemeente Amsterdam, die de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor de diverse metroverkenningen.

volgende pagina »