Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.

Aan een metro werken als een ICT-project

Het opknippen van grote projecten in kleine, hapklare sprints: in de ICT doen ze niet anders. Bij de Noord/Zuidlijn hebben ze ook ervaring met dit zogeheten agile werken. Het werken met tussentijdse ‘releases’ is de aanpak om de ICT- en testactiviteiten tot een goed resultaat te brengen. Theo Heida van kennismanagement, die tussentijdse evaluaties faciliteert, over de dilemma’s en kansen.

Opstelterreinen metro: ingewikkelder dan gedacht

Na vier jaar passen en meten, opknappen en bouwen zijn de drie Amsterdamse opstelterreinen weer volledig in gebruik. Er is flink wat ruimte bijgekomen om de metrostellen te parkeren, te wassen, te onderhouden en te repareren. Projectmanager Felix Paleari deelt de geleerde lessen.

Hoe de Amstelveenlijn de beste aannemer voor de klus vond

Met aannemerscombinatie VITAL denkt het projectteam van de Amstelveenlijn het ‘schaap met de vijf poten’ gevonden te hebben. Contractmanager Arjen de Boer blikt voor ons terug op deze spannende periode, en vertelt over de ins en outs van het contract.

“Laat goede relatie omgeving niet door de vingers glippen”

Vijftien jaar bouwoverlast rond de bouw van een Noord/Zuidlijn-station: de enquête van Stichting Gijzelgracht geeft een waardevolle inkijk in de beleving van overlast onder omwonenden en ondernemers rondom de Vijzelgracht. Het rapport ‘Op weg naar bouwfatsoen’ vat de resultaten samen. We spreken met vijf leden van de, vanaf het begin van de bouw betrokken, werkgroep Overlast Vijzelgracht over het enquêteresultaat en de eigen ervaringen.

Knooppunt Hoevelaken: file aangepakt met intrinsieke motivatie

Bij de aanpak van het knooppunt Hoevelaken werd de markt al bij in de planfase intensief betrokken, en taken en verantwoordelijkheden van opdrachtgever en – nemer zijn vergaand vervlochten. Die innoverende aanpak leunt sterk op de persoonlijke relatie tussen Marjolein de Gorter-Manhoudt, projectmanager van Rijkswaterstaat en PDC-partner Peter Lapidaire, projectdirecteur Combinatie A1|28. Hoe doen zij dat?

Kunst en de Noord/Zuidlijn: voor altijd verbonden

Op 8 december is het Ramses Shaffy-kunstwerk op het station Vijzelgracht van de Noord/Zuidlijn aan een groep van zo’n 400 geïnteresseerden gepresenteerd. Een mooi moment om terug te blikken op een, zeker voor de infrawereld, uitzonderlijke en uniek kunsttraject. Hoe zet je kunst op de kaart in een toch al complex infraproject? En hoe betrek je het publiek daarbij? We vroegen het projectleider Kunst Onno van den Muysenberg.

Projectcommunicatie gaat over creëren van betekenis

Goede projectcommunicatie is van belang in het succesvol managen van complexe bouw- en infraprojecten. Bij elke strategische afweging vervullen communicatie en de consequenties ervan een rol in de besluitvorming. Toch wordt communicatie in de praktijk nog vaak gezien als een middel om de omgeving tevreden te houden. Hoe staat het ervoor met de rol van de communicatie in complexe bouw- en infraprojecten?

Dilemma’s in ‘verstandshuwelijk’ D&C contract

Meer begrip, écht begrip, voor elkaars positie zou de verhouding tussen opdrachtgever en – nemer bij integrale projecten een stuk verbeteren. Gaat dat lukken op de inhoudelijke ontbijtsessie op 8 december? Drie hoofdrolspelers over afwentelen van risico’s, nemen van verantwoordelijkheden en de regels van het spel.

“Met dialoog en kennisdelen moet je grenzen opzoeken”

Waarom moeten grote projecten blijven investeren in kennisdelen? Waarom is communicatie zo belangrijk voor het werk in projecten? Grote projecten zijn altijd dynamische, drukbezette organisaties. Hoe blijven we hun managementteams informeren, inspireren, prikkelen en aan elkaar verbinden? Manon Raats, senior communicatie-adviseur bij de Noord/Zuidlijn, geeft haar kijk op de zaak.

Amsterdamse ervaringen in integrale projecten

Is een Design & Construct-contract fijn en effectief werken voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer? Met deze vraag bezochten we enkele hoofdrolspelers in project Noord/Zuidlijn en Stationsrenovatie Oostlijn (beiden Metro & Tram-projecten). Hun antwoorden zijn door Rudolf Cremer Eindhoven geanonimiseerd en samengevat in deze longread. “Soms denk ik: we zijn doorgeschoten in de samenwerking.”

« vorige pagina

volgende pagina »