Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
10 juni 2013

Zingeving bij de Noord/Zuidlijn

Volgens Ben Verleg sluit het artikel van Wim Derksen weliswaar een nog te verschijnen boekje van KING af, maar wat hem betreft niet de discussie. In zijn dissertatie “Zingeving in besluitvorming” (2012) is de besluitvorming met betrekking tot de Noord/Zuidlijn het centrale onderwerp. De analyses en inzichten daaruit kunnen van pas komen bij de dialoog over dit thema.

“Zingeving in besluitvorming”
De kernvraag van “Zingeving in besluitvorming” is: hoe verloopt het proces van zingeving in publieke besluitvorming met betrekking tot complexe vraagstukken? Centraal staat de besluitvorming rondom de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam.

Besluitvorming in complexe vraagstukken verloopt vaak niet, of niet uitsluitend, volgens rationele patronen. Psychologische en sociologische factoren spelen een belangrijke rol, naast de context van de betrokken organisaties. Het theoretisch kader voor dit onderzoek sluit hierbij aan. De beschrijving van de praktijkcasus Noord/Zuidlijn bevat een chronologisch overzicht van gebeurtenissen waarna vanuit drie perspectieven: die van de bestuurder, de ambtenaar en de externe deskundige, de analyse is opgebouwd. Aan de hand van uitgebreide citaten wordt een beeld geschetst rondom twee belangrijke momenten van besluitvorming: het besluit tot aanleg van de lijn in 2002 en het besluit om ermee door te gaan in 2009. De analyse leidt tot een aantal waarnemingen en conclusies met betrekking tot de patronen die in de besluitvormingsprocessen naar voren treden.
In de beschouwing reflecteert Verleg op de bevindingen en concludeert dat alle betrokkenen een bijdrage kunnen leveren aan het expliciteren van zingeving in de organisatie waaraan zij verbonden zijn. Wanneer dit achterwege blijft is het te verwachten dat onduidelijkheden in de fase van uitvoering optreden waardoor de kans op succesvolle resultaten afneemt.

Het complete betoog Zingeving bij de Noord/Zuidlijn van Ben Verleg als reactie op het artikel van Wim Derksen: De Noord/Zuidlijn: ook het project is politiek is te downloaden via onze bibliotheek.

Reacties

Reacties zijn gesloten.

keer bekeken

Gerelateerde artikelen

De Noord/Zuidlijn: ook het project is politiekDieper gravenMissing linkEric Wiebes: Amsterdammers bedonder je niet!Een uitnodiging tot interactieLeren van de Noord/Zuidlijn