Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
31 mei 2017

Aan een metro werken als een ICT-project

Het opknippen van grote projecten in kleine, hapklare sprints: in de ICT doen ze niet anders. Bij de Noord/Zuidlijn hebben ze ook ervaring met dit zogeheten agile werken. Het werken met tussentijdse ‘releases’ is de aanpak om de ICT- en testactiviteiten tot een goed resultaat te brengen. Theo Heida van kennismanagement, die tussentijdse evaluaties faciliteert, over de dilemma’s en kansen.

‘Agile’ betekent letterlijk: behendig, lenig. In de ICT staat het voor softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand, soms zelfs hooguit een week. Theo: ‘Het is interessant hoe releasemanagement binnen de Noord/Zuidlijn vorm gekregen heeft; we proberen agile te werken binnen de hiërarchische structuur van Metro en Tram. Dat is bijna een onmogelijke, Kafkaiaanse situatie, maar waarschijnlijk ook de beste oplossing binnen gestelde kaders. Binnen ICT is het gangbaar om van werkbare oplossing naar werkbare oplossing te werken. Teams hebben een duidelijke rol en grote eigen verantwoordelijkheden. Hier werkt dit niet altijd zo, omdat het speelveld veel complexer is. Werkzaamheden schuren al snel aan tegen verantwoordelijkheden van E&B en GVB, waardoor je bijna onvermijdelijk in die hiërarchische structuur terecht komt.’

Leren voor de volgende stap

Het idee van een groter project opdelen in kleinere deelprojecten, is om te leren van elke stap, zodat de volgende stap met meer kennis en ervaring genomen wordt. Werkt dit ook zo in de praktijk? Theo vindt van wel: ‘Het releasemanagement is binnen de Noord/Zuidlijn duidelijk gepositioneerd. Het is een heldere aanpak die volgens mij voor de meeste mensen duidelijk is. Er is geen sprake van één almachtige projectleider uitvoering, maar een opdeling in verschillende teams met ieder hun eigen taken. Dat betekent niet dat alles in één keer goed gaat. Maar teams kunnen wel profiteren van verbeteringen en lessen die door andere teams zijn toegepast.‘

Tempo erin houden

Tegelijkertijd is deze manier van werken soms ook ingewikkeld; de verschillende teams werken gedeeltelijk parallel en soms juist onafhankelijk van elkaar. Het vereist overzicht om op elk moment te weten wie waar mee bezig is, en er tegelijkertijd ook op te vertrouwen dat de ander zijn taken op tijd afrond. Theo: ‘Als je normaal gesproken agile werkt, gaat het er vooral om dat je ervoor zorgt dat je werkende systemen oplevert. De documentatie die erbij hoort is veel minder belangrijk. Maar daar komen we hier natuurlijk niet mee weg; vanwege allerlei eisen op het gebied van beschikbaarheid en veiligheid willen partijen aantoonbaar en vastgelegd hebben hoe de systemen werken. Daar heb je rekening mee te houden. Tegelijkertijd is er door veel tussentijds te evalueren en reflecteren met de teams zelf, ook veel bewegingsruimte om te versnellen en dingen slimmer te doen. Mijn rol vanuit kennismanagement bestaat er vooral uit om mensen te dwingen de tijd te nemen hier ‘met de benen op tafel’ met elkaar over te sparren.’

Reacties

Reacties zijn gesloten.

keer bekeken

Gerelateerde artikelen

Kansen en knelpunten webstrategie Noord/ZuidlijnOok de kraanmachinist is omgevingsmanagerNoord/Zuidlijn web strategy: opportunities and obstaclesVan pispaal, via vertrouwen naar trotsKen uw omgeving! Maar: hoe?Bouwen aan omgevingsmanagement