Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
26 januari 2018

Ronde tafel gesprekken Noord/Zuidlijn

Op vrijdag 26 januari 2018 vindt de “Ronde Tafel Bestuurders” plaats in het kader van de afronding van het project Noord/Zuidlijn. Dit project wordt uitgevoerd door de gemeente Amsterdam en is belegd bij het organisatieonderdeel Metro en Tram.

Het organiseren van de Ronde Tafelsessies is een onderdeel van de kennisbehoudopdracht die Metro en Tram heeft gekregen van het college van B&W. Uitdaging is om, nu de Noord/Zuidlijn zijn afronding nadert, duiding te geven aan de bijdrage die het project kan leveren (d.m.v. lessons learned) aan de reflectie op het handelen van de overheid bij grote projecten. Immers, door de actuele groei van stedelijke ontwikkelings- en mobiliteitsopgaven, zowel in Amsterdam als in andere delen van Nederland, zal de overheid grote projecten (o.a Zuidasdok-project, gaswinning Groningen) blijven initiëren. Het is de impact van zo’n groot project op omwonenden, winkeliers en andere belanghebbenden en de (grenzen van de) verantwoordelijkheid die de overheid heeft of voelt ten aanzien van hun belangen, die we nader willen verkennen. Dat willen we doen aan de hand van enkele concrete voorbeelden, waarbij de casuïstiek van de Noord/Zuidlijn rode draad en leitmotiv is.

Er volgen nog twee Ronde Tafelsessies, ´en met oud project-directeuren van de Noord/Zuidlijn, en een met ‘gewone’ Amsterdammers.

Live kennissessies