Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.

Duco Vaillant, Redacteur

Duco Vaillant houdt zich bij de Dienst Metro bezig met het online kennismanagement. Daarnaast is hij Technisch Voorlichter bij de Noord/Zuidlijn.

Artikelen

Waarderingen

  • Noord/Zuidlijn genomineerd voor de Schreudersprijs
  • De Noord/Zuidlijn: ook het project is politiek
  • Samenwerken is niet hetzelfde als elkaar niet tegenwerken
  • De bouw van zinktunnels
  • Kansen en knelpunten webstrategie Noord/Zuidlijn
  • Projectbeheersing Noord/Zuidlijn
  • Congres Tunnelboren Noord/Zuidlijn

Reacties

  • @R. Langen Bedankt voor uw stellingen. We vragen aan Jan Buis om een reactie te geven. Misschien is die stelling over RAW - DC contracten interessant om verder uit te diepen op de kenniswebsite. We nemen het in ieder geval mee in ons discussiedossier Aanbesteden & Contracteren.
  • @Aan iedereen Paul Südkamp komt binnenkort hier op jullie vragen/opmerkingen terug.