Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
7 oktober 2013

Inzending Schreudersprijs 2013

Inzending Schreudersprijs 2013
De boortunnel van de Noord/Zuidlijn

Auteur: ir. Joost Joustra, projectleider uitvoering boortunnel Noord/Zuidlijn
Fotografie: Wiep van Apeldoorn, Schelte de Boer, Mirande Phernambucq, Roel Vincken, Gé Dubbelman, Joost Joustra

Samenvatting
De boortunnel van de Noord/Zuidlijn is weliswaar niet de eerste boortunnel in Nederland, maar de uitvoering ervan is wel grensverleggend geweest. De techniek was ten tijde van de start van het boren in Amsterdam al 15 jaar in gebruik en was al op 10 eerdere projecten toegepast. In meerdere opzichten was ook de boortechniek zoals die in Amsterdam werd toegepast dan ook niet revolutionair: de tunnelboormachines waren in de basis van een beproefd type en het ontwerp van de tunnel was in vele opzichten stand-der-techniek. Voor het eerst werd echter in zo’n gevoelige omgeving gewerkt en nooit eerder was er in Nederland onder bewoonde huizen doorgeboord.

Om dit mogelijk te maken zijn een aantal innovatieve technieken toegepast: het op ongekende schaal monitoren van de omgeving en het terugkoppelen van die informatie naar de boormachines, de predicties van de invloed van het boorproces op de omgeving, de voor zakkings­beheersing geoptimaliseerde boormachines en de toepassing van compensation grouting onder paalfunderingen.

Dankzij deze technieken en het vakmanschap van de boorders en alle andere betrokkenen, is met minimale schade een tunnel aangelegd dwars door het hart van onze hoofdstad. Een tunnel die zonder boortechniek ondenkbaar zou zijn geweest en de die, als nieuw praktijkvoorbeeld van de stand-der-techniek, de weg bereidt voor nieuwe projecten waarbij in lastige (stedelijke) omstandigheden hoogwaardige infrastructuur moet worden ingepast.

Reacties

Geef een antwoord

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

keer bekeken