Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
12 juni 2013

Samenwerken is niet hetzelfde als …

… elkaar niet tegenwerken

Begin 2009 nam ik de leiding over van het team dat namens de gemeente Amsterdam werkt aan de ruwbouw van de diepe stations. Het was duidelijk dat het nodige was fout gegaan in de voorgaande periode. Er moesten dingen veranderen. Afgemeten aan de (tussen)resultaten anno 2013 zijn we daarin geslaagd. Onze prognoses van de “kosten einde werk” zitten al jaren op hetzelfde niveau en op de prognose oplevering lopen we zelfs 1 tot 6 maanden voor. En niet onbelangrijk, de relaties met belanghebbenden zijn sterk verbeterd en vanuit onze beleving constructief.

De veranderingen binnen het team diepe stations kun je niet los zien van de veranderingen in de gehele Noord/Zuidlijn organisatie zoals op het gebied van “corporate” communicatie. Hierover vindt u elders op deze site verhalen. In dit artikel beperk ik me tot de basisgedachte achter de veranderingen in het management van de diepe stations. Ik ga hierbij vooral in op die aspecten die buiten de mainstream ideeën over projectmanagement vallen. Daarmee doel ik op de ideeën en de best practices die u vindt in de meerderheid van de boeken over projectmanagement. Ik wil u graag laten zien dat projecten leiden meer, en soms zelfs iets anders, vraagt dan het volgen van handboeken.

Reacties

Een reactie op “Samenwerken is niet hetzelfde als …”

  1. Nico Viergever schreef:

    Uitstekend artikel met goede voorbeelden. Het aardige is wel dat dit artikel precies weergeeft wat een aantal Best Practices ons wil vertellen maar wat slechts een enkeling wil lezen. Ik kijk dan ook mede als Best Practices expert naar dit artikel.

    PRINCE2 praat bijvoorbeeld over de illusie van gedetailleerd plannen waardoor bijvoorbeeld “stage plans” worden aangeraden

    Zowel PRINCE2 als MSP praten over de noodzaak van inspelen op de omgeving, een Business Case opstellen die niet alleen financieel is maar gericht is op belangen, ook om het projecten of programma heen. En MSP is gericht op leiderschap, gebaseerd op visie en belanghebbenden.

    Nogmaals, velen willen of kunnen het niet zien. Maar Gerard maakt in zijn artikel uitstekend duidelijk waar het echt om gaat!

Geef een antwoord

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

keer bekeken