Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.

Metro als integrale vervoersopgave

De systeemintegratie van de Noord/Zuidlijn was een flinke zoektocht. Pelle de Wit, via AT Osborne aangetrokken als manager Commissioning, vertelt over de gevolgde strategie, en het lef en vertrouwen die nodig waren om contracten te herzien en de gezamenlijke aanpak daarin te verankeren. ‘Dat de exploitant, het GVB (Gemeentelijk Vervoersbedrijf), niet vanaf het begin betrokken was, heeft ons later een grote uitdaging opgeleverd.’

Van leverancier naar samenwerkingspartner

Geert Kotter, directeur van projectorganisatie TASK, gelooft niet in het ‘u vraagt, wij leveren’-credo dat lange tijd dominant was in aanbestedingsland. Meer samenwerken tussen opdrachtgever en – nemer, door bijvoorbeeld meer te werken met raamcontracten, levert volgens hem veel meer op. ‘Mensen zijn geen pennen. En ook geen auto’s. Dan is dus de vraag of […]

Met techniek is alles mogelijk. Maar elk project blijft mensenwerk.

Een ingenieursbureau wiens belangrijkste Noord/Zuidlijn-lessen over samenwerking, communicatie en innovaties gaan; drie medewerkers van Royal HaskoningDHV vertellen ieder vanuit hun eigen expertise en ervaring over wat die lessen voor de toekomst (kunnen) betekenen.

Evaluatie aanbesteding Stationsrenovatie Oostlijn

Met het derde station op de rol, is de stationsrenovatie van de Oostlijn op volle toeren. Hoe hadden we het bedacht, hoe is het gegaan, en hoe zouden we het nu doen? Contractmanager Guido Lahaije over verwachtingen, kansen, teleurstellingen, opstekers en tegenvallers.

Decharge team Diepe Stations: het werk zit erop.

Het team Diepe Stations van Gerard Scheffrahn is officieel gedechargeerd. Met andere woorden: het werk zit erop. Natuurlijk mag het afronden van een dergelijk omvangrijk en complex project niet onopgemerkt voorbij gaan. Dat gebeurde onder meer met de presentatie van de leergeschiedenis van het team in boekvorm: De Diepte in.

‘Maak tijd voor evaluatie, het verdient zichzelf terug’

Het uitgebreid evalueren van een project(fase) gebeurt te weinig, stelt jurist Ingrid Dolmans, die de evaluatie van de aanbesteding renovatie Oostlijn uitvoerde. ‘Mooi om te zien dat dit projectteam het evaluatierapport ook niet in bureaula laat liggen.’

‘Zet Noord/Zuidlijn als icoon op de kaart’

Kan de ‘droge’ bouwsector in navolging van de watersector een succesvolle ‘gouden driehoek’ van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen creëren? Jazeker, stellen Karin Sluis en René de Boer van ingenieursbureau Witteveen+Bos. ‘Als we de handen ineen slaan, kunnen we daar allemaal van profiteren.’

Peter Dijk neemt afscheid bij de Noord/Zuidlijn

Hij gelooft in kennisdelen, ziet het zelfs als maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sector. Peter Dijk blikt terug naar zijn start als directeur Noord/Zuidlijn in 2009 tot nu, en deelt zijn ‘lessons learned’.

Studenten beoordelen stationsomgeving

Jonge professionals in het onderwijs en onderzoek vormen één van de drie pijlers van het kennismanagement-programma van Metro en Tram (naast kennissessies en de kenniswebsite). Hoe ziet dat kennisdelen er in de praktijk eigenlijk uit? Studenten uit Wageningen geven gemeente 10 adviezen voor stationsomgevingen.
Tekst: Theo Heida

Kennismanagement bij Metro en Tram

‘Leg de opgedane kennis van de Noord/Zuidlijn vast voor de stad’- die opdracht kreeg het toenmalige Dienst Metro in 2013 van de Amsterdamse Gemeenteraad. Een paar jaar later zit ‘kennis’ in de haarvaten van Metro en Tram. Coördinator Kennismanagement Maarten Woolthuis vertelt over het hoe en waarom daarvan.

Alert blijven en uitdagen: ingebruikname van Spoorzone Delft

Volgende week deelt Jan Luijks, projectmanager IGP (Inbeheername Grote Projecten) van ProRail bij Spoorzone Delft, zijn ervaringen tijdens een kennissessie bij Metro En Tram. Nu vast een opwarmer (je kunt je nog aanmelden!). ‘Betrek beheerder vanaf begin bij project om latere problemen te voorkomen.’

Een kritische reflectie op de geschiedschrijving van de NZL

De communicatie rondom de Noord/Zuidlijn wordt alom geprezen. In ons collectieve bewustzijn markeren de verzakkingen aan de Vijzelgracht (2008) het kantelpunt in de manier van communiceren, van een gesloten en defensieve naar een succesvolle en actieve strategie. Maar klopt dat beeld wel? Vier hoofdrolspelers uit die periode, waaronder Henk van Veldhuizen (projectdirecteur Noord/Zuidlijn 2003-2008), plaatsen daar kritische kanttekeningen bij. Een longread over een belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van de metrolijn, met reacties van andere hoofdrolspelers uit die tijd.

Kennisuitwisseling op Europees niveau

Hoe unieker en ingewikkelder een project, hoe beperkter de kans dat je kennis en ervaring in eigen land kunt uitwisselen. Wat zou het dan prettig zijn wanneer je een collega uit bijvoorbeeld Londen of Berlijn in kon laten vliegen die deze ervaring wel heeft. Nou, dat kan! Het Europese netwerk NETLIPSE heeft hier zelfs een heus instrument voor ontwikkeld. Peter Dijk, directeur Metro en Tram, vertelt hoe dit instrument werkt en deelt zijn ervaring ermee in Stockholm.