Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
30 mei 2016

‘Zet Noord/Zuidlijn als icoon op de kaart’

Kan de ‘droge’ bouwsector in navolging van de watersector een succesvolle ‘gouden driehoek’ van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen creëren? Jazeker, stellen Karin Sluis en René de Boer van ingenieursbureau Witteveen+Bos. ‘Als we de handen ineen slaan, kunnen we daar allemaal van profiteren.’

Een droom. Daar begint het meestal mee. In het geval van Karin Sluis, algemeen directeur bij Witteveen+Bos, bestaat die droom uit een Nederlandse infrastructuursector die internationaal op de kaart staat als een van de meest innovatieve en kwalitatief hoogstaande ter wereld. Ze heeft daarbij de status voor ogen die de Nederlandse waterbouw voor zichzelf heeft weten te bewerkstelligen. Karin Sluis: “Via icoonprojecten als de Afsluitdijk, de tweede Maasvlakte, Zandmotor, APM Terminals en Ruimte voor de Rivier weet die sector exportkansen te creëren. Stakeholders werken, onder andere door de Topsector Water, goed samen in de gouden driehoek van overheid, kennisinstituten en bedrijven. Dat willen we ook voor de droge infrastructuur. De vraag is: hoe kunnen we in dat proces de Noord/Zuidlijn inzetten als boegbeeld?”

karin sluis w+b

Karin Sluis, algemeen directeur Witteveen+Bos

In de etalage

Er gebeurt al heel veel op het gebied van kennisdelen, benadrukt René de Boer, sectorhoofd Infrastructuur en mobiliteit. “We gebruiken de Noord/Zuidlijn altijd als referentie bij internationale tunnelprojecten, hebben ook heel veel potentiële opdrachtgevers ontvangen in het toenmalige informatiecentrum van de Noord/Zuidlijn. Ondanks de soms wat onstuimig verlopen fasen van het project, is het uiteindelijk een dijk van een succesverhaal. In het buitenland staan ze soms met open mond te luisteren als we vertellen hoe we bij de Noord/Zuidlijn gewerkt hebben, hoe de communicatie georganiseerd was, de rol van goed omgevingsmanagement, de ruimte voor innovatieve technische oplossingen; vaak lopen ze daar zelf decennia in achter.”
Karin Sluis: “De Noord/Zuidlijn is een prachtig project waar we de afgelopen jaren met veel verschillende partijen aan hebben gewerkt. Een project waar we met elkaar trots op zijn. De Noord/Zuidlijn is een icoon voor onze Nederlandse kennis op het gebied van droge infrastructuur, niet alleen voor Amsterdam, niet alleen voor de branche, maar voor de BV Nederland. Iconisch en een voorbeeld voor andere werken. We willen de Noord/Zuidlijn als icoon etaleren, zodat alle betrokken partijen hun trots op het eindresultaat kunnen laten zien en het onszelf en anderen in binnen- en buitenland kan inspireren.”

BOER

René de Boer, sectorhoofd Infrastructuur en mobiliteit

Van project naar icoon

Binnen de negen topsectoren die het ministerie van Economische Zaken (EZ) gedefinieerd heeft – en waar droge infra niet bijstaat, maar water wel – werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra intensief met elkaar samen om deze topsectoren nog sterker te maken. Dit doen zij bijvoorbeeld in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). In deze TKI’s zoeken ze naar manieren om vernieuwende producten of diensten op de markt te brengen. Karin Sluis: “Je ziet dat alleen al het benoemen van een sector als topsector, een beweging op gang brengt die leidt tot meer innovatie en export. Als je samenwerking faciliteert en stimuleert, lijkt dat een logisch gevolg. Als we meer expliciet laten zien wat we doen, onder andere met de Noord/Zuidlijn, dan zouden we een vergelijkbare beweging opgang kunnen brengen en er zo met zijn allen veel meer uithalen. Dat is goed voor de export, maar ook voor een stad als Amsterdam, die zich als innovatieve metropool kan profileren, launching customer waar nieuwe technieken getest worden om vervolgens wereldwijd te worden toegepast. Op die manier trekken we een project als de Noord/Zuidlijn naar een abstracter niveau en wordt het een projectoverstijgend icoon.”

Van idee naar praktijk

Hoe maak je deze plannen concreet? Dat is de volgende vraag. De tijd om handen en voeten te geven aan het idee, is volgens Karin Sluis nu rijp. Met de oplevering van de Noord/Zuidlijn in het vooruitzicht, zou het volgens haar goed zijn met verschillende partijen om de tafel te gaan zitten om te bedenken hoe ze dat momentum optimaal kunnen benutten, ook richting potentiële opdrachtgevers. Wat daarin cruciaal is: dat niet een van de partijen kartrekker is. Karin Sluis: “Zodra één partij de primair belanghebbende is, zullen de andere partijen eerder afhaken – het is immers niet hun feestje. Juist het gezamenlijk optrekken, vanuit drie volwaardige perspectieven onderstreept die collectiviteit die een voorwaarde is voor succes.”

Wordt vervolgd dus.

Reacties

Geef een reactie

276 keer bekeken

Gerelateerde artikelen

Kennisuitwisseling op Europees niveauEen kritische reflectie op de geschiedschrijving van de NZLAlert blijven en uitdagen: ingebruikname van Spoorzone DelftKennismanagement bij Metro en TramStudenten beoordelen stationsomgevingPeter Dijk neemt afscheid bij de Noord/Zuidlijn